Osnabrück University

Research Unit Data Science


Osnabrück University navigation and search


Main content

Top content

Speaker of the Research Unit

Prof. Dr. Tim Römer
Institut für Mathematik
Albrechtstraße 28a
49076 Osnabrück
Tel.: +49 541 969-2545
E-Mail: troemer@uni-osnabrueck.de

Office

Petra Schoppenhauer
Institut für Mathematik
Albrechtstraße 28a
49076 Osnabrück
Tel.:  +49 541 969-2708
E-Mail: petra.schoppenhauer@uni-osnabrueck.de